ara Legero Shoes Polska Sp. z o.o.
40-568 Katowice
Ul. Ligocka 103 | Bud. 1 c | III piętro
Tel.: (+32) 252 10 44 | Tel.: (+32) 252 10 45
eMail: arashoes@aralegero.pl
NIP 634-23-38-076
Sąd Rejonowy Katowice
KRS 00000 46775
Kapitał Zakładowy 50 000 PLN w całości opłacony